• Головна / Main Page
 • Стрічка новин / Newsline
 • АРХІВ / ARCHIVE
 • RSS feed
 • Відбулося засідання Громадської колегії при ДПА України
  Опубликовано: 2005-11-30 11:43:00
  29 лиcтопада 2005 року у Державній податковій адміністрації України відбулося чергове засідання Громадської колегії при ДПА України.
  Відкрив засідання колегії заступник Голови ДПА України Володимир Ревун. Він поінформував присутніх про основні напрями роботи державної податкової служби, зокрема, щодо виконання бюджетних показників, напрацювань по удосконаленню податкового законодавства, стану впровадження проекту модернізації податкового відомства, вивчення та втілення передового досвіду по адмініструванню податків, в тому числі, здійснення реальних кроків по застосуванню електронних податкових накладних.
  Керівник секретаріату Громадської колегії Віктор Косарчук повідомив про стан роботи цього органу. Він зазначив, що Громадська колегія при ДПА України була створена у 2002 році. Тоді до її складу увійшли представники 12 організацій. Цей орган діяв на підставі Положення про Громадську колегію при Державній податковій адміністрації України, затвердженого Головою ДПА України 11 травня 2002 року. 16 січня 2004 року було затверджено нову редакцію Положення про Громадську колегію при Державній податковій адміністрації України, відповідно до якого головним завданням цього постійного дорадчого органу було визначено сприяння реформуванню державної податкової служби України. До складу Громадської колегії станом на 29 листопада 2005 року входили представники 28 громадських та інших організацій.
  Для вирішення питань реформування державної податкової служби та податкового законодавства у складі Громадської колегії було створено три тематичні секції:
  Секція 1: Узагальнення пропозицій, які надходять від ів ГК з питань реформування податкової служби України.
  Секція 2: Узагальнення пропозицій та підготовка проектів рішень ГК щодо проектів законодавчих актів з питань оподаткування.
  Секція 3: Узагальнення пропозицій та підготовка проектів рішень ГК щодо структурних та інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю ДПА України.
  Зважаючи на нові завдання, які поставлені перед податковим відомством Президентом України Віктором Ющенком та пріоритетні напрями діяльності Уряду, виникла потреба в оновленні складу та реформуванні роботи Громадської колегії при ДПА України.
  ДПА України розробила проект змін до Положення про Громадську колегію при Державній податковій адміністрації України, в якому були враховані вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю, що визначені в постановах Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 №1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та від 18.05.2005 №356 «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами». 30 травня та 21 червня 2005 року ці зміни були обговорені на засіданнях “круглого столу” з представниками організацій і об’єднань суб’єктів підприємницької діяльності - ами Громадської колегії при ДПА України.
  З урахуванням пропозицій, висловлених ами Громадської колегії, оновлений постійний консультаційно-дорадчий орган сприятиме реформуванню державної податкової служби, реалізовуватиме принципи відкритості і гласності в роботі ДПА України та забезпечуватиме дію механізмів підзвітності органів державної податкової служби громадськості.
  Серед основних завдань Громадської колегії:
  - підготовка пропозицій щодо реформування державної податкової служби України;
  - сприяння ДПА України в реалізації своїх повноважень шляхом залучення громадськості;
  - забезпечення зворотного зв'язку суб'єктів оподаткування з ДПА України та узагальнення громадської думки щодо вдосконалення діяльності ДПА України;
  - сприяння підвищенню якості обслуговування податковою службою суб'єктів оподаткування та налагодження між ними партнерських відносин;
  - надання ДПА України інформації про результати громадських слухань чи інших форм відображення громадської думки щодо діяльності державної податкової служби України та проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1”;
  - запровадження прозорих механізмів розв’язання конфліктів та спорів, а також визначення конфліктних аспектів податкового законодавства та податкового адміністрування, що потребують податкових роз’яснень;
  - організація та проведення спільних конференцій, виставок, семінарів, "круглих столів" із фінансових, податкових та інших питань;
  - взаємодія з наглядовою радою щодо реструктуризації проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1”;
  - забезпечення гласності та прозорості в роботі державної податкової служби України.
  Громадська колегія при ДПА України здійснюватиме координацію діяльності громадських рад, які створено при регіональних та місцевих органах податкової служби у І півріччі 2003 року. Сьогодні, на підставі відповідних положень, які розроблено з урахуванням Типового положення про Громадську раду при органах державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПА України від 27.03.2003 №142, діють 27 громадських рад при регіональних державних податкових адміністраціях та 480 громадських рад при державних податкових інспекціях та їх відділеннях.
  Відповідно до нової редакції Положення про Громадську колегію при ДПА України, замість трьох тематичних секцій буде створено постійно діючі комісії за напрямами реформування податкової служби України, розгляду проектів законодавчих актів з питань оподаткування, поточної діяльності ДПА України.
  У 2005 році до секретаріату Громадської колегії при ДПА України звернулися понад 30 організацій з проханням прийняти їх до складу цього дорадчого органу. Враховуючи вимоги Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2005 №1378, а також участь у роботі Громадської колегії, прийнято рішення щодо залишення у її складі 16 ів минулого скликання та включення представників 12 організацій, які звернулися до секретаріату Громадської колегії при ДПА України з проханням про включення до її складу.
  Серед них такі відомі всеукраїнські громадські організації, як: «Конгрес приватних роботодавців», «Європейська Бізнес-Асоціація», «Союз ювелірів України», Спілка податкових консультантів України, Всеукраїнська спілка «Громадська Рада України», Українська асоціація незалежних постачальників електроенергії, Федерація професійних спілок України, Асоціація міст України та громад, Асоціація правників України, Національна асоціація розвитку торгівлі та сервісу, представництво Американської торговельної Палати в Україні, Об’єднання підприємців «Нова формація».
  За результатами голосування іншим претендентам буде запропоновано звернутися до регіональних податкових адміністрацій з метою включення їх до громадських рад.
  Співголовами Громадської колегії обрано: від ДПА України - заступника Голови ДПА України Володимира Ревуна, від громадських організацій - голову ТОВ «Республіканський правовий союз» Олексія Шитрю.
  Крім того, були обрані три заступники Голови – керівники постійно діючих комісій Громадської колегії при ДПА України. Ними стали віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців Олександр Шнипко, генеральний директор Асоціації платників податків України Ельвіра Єрмолаєва та президент Спілки орендарів та підприємців Віктор Хмільовський.
  Оновлений склад Громадської колегії погодив нову редакцію Положення про Громадську колегію при ДПА України, яка з врахуванням пропозицій та зауважень буде надана на затвердження Голові ДПА України.
  Директор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби Наталія Фліссак поінформувала ів колегії щодо реструктуризації проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1».
  Як зазначалося, складовою частиною податкової реформи, що проводиться в Україні, є реформування та модернізація державної податкової служби України, головними завданнями якої є створення умов для забезпечення добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства, повного та своєчасного надходження податків до бюджетів усіх рівнів, прозорості діяльності органів державної податкової служби та створення нової інформаційної інфраструктури державної податкової служби.
  Нинішні реалії вимагають запровадження нової системи податкових відносин в Україні: стабільності законодавства, зниження податкового навантаження, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації.
  Для досягнення поставленої мети щодо модернізації державної податкової служби України, підвищення прозорості та ефективності використання коштів, наданих Світовим Банком у вигляді позики, наказом Державної податкової адміністрації України від 29.09.2005 року №420 оновлено стратегію розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року.
  У відповідності до зазначеного наказу, в жовтні - листопаді поточного року Державною податковою адміністрацією України здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення завдань щодо реструктуризації Проекту модернізації податкової служби та узгодження його зі Світовим Банком.
  Виходячи з поставлених завдань, подальший розвиток податкової служби України планується здійснювати за такими основними напрямами, як:
  - вдосконалення податкового законодавства та методології адміністрування податків з чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так і органів державної податкової служби України;
  - вдосконалення системи подання та обробки податкової звітності;
  - створення інтегрованої інформаційної системи органів державної податкової служби;
  - поліпшення якості обслуговування платників податків.
  При цьому Державна податкова адміністрація України вважає, що процес модернізації органів державної податкової служби України має відбуватися з використанням передового управлінського досвіду та у такий спосіб, який забезпечуватиме підзвітність державної податкової служби України перед громадськістю.
  Відповідно, саме для сприяння підвищенню прозорості діяльності органів державної податкової служби України Державною податковою адміністрації України створено Громадську колегію та ініційовано створення Наглядової ради з питань реалізації Проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1”.
  З метою законодавчого забезпечення процесів впровадження Проекту модернізації податкової служби, значна увага з боку Державної податкової адміністрації України приділятиметься підготовці пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства та методологічного забезпечення процесів адміністрування податків. Пропозиції, перш за все, спрямовані на спрощення податкового законодавства України, адаптації його до законодавства ЄС та вимог угод СОТ, а також ліквідації існуючих прогалин в податковому законодавстві, які дозволяють платникам податків ухилятися від оподаткування.
  Також, на засіданні обговорювались результати проведення соціологічного опитування платників податків з питання реформування податкового відомства, проекти Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДПА України на 2006 рік та Кодексу професійної етики працівників державної податкової служби України.
  У роботі Громадської колегії взяли участь керівник проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1» з боку Світового банку Крейг Ніл та радник Міністерства фінансів США Уільям Ремінгтон.
  Протокол чергового засідання Громадської колегії при ДПА України від 29 листопада 2005 року та персональний склад її ів буде розміщено на веб-сайті Державної податкової адміністрації України (sta) в банері «Громадська колегія». Там же можна ознайомитися з оновленим проектом Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДПА України на 2006 рік та подати свої пропозиції та зауваження.
  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  agrinews.com.ua

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

  E-mail:
  info@agrinews.com.ua
  При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.