• Головна / Main Page
 • Стрічка новин / Newsline
 • АРХІВ / ARCHIVE
 • RSS feed
 • Strategiczna mapa agroprzemysłu Ukrainy do 2030 roku i perspektywy jej przystąpienia do UE
  Опубликовано: 2024-06-14 22:14:25

  Strategiczna mapa agroprzemysłu Ukrainy do 2030 roku i perspektywy jej przystąpienia do UE

  Ukraina, posiadająca duży potencjał w zakresie produktów rolnych, zmierza ku integracji z Unią Europejską. Kluczowym krokiem w tym kierunku jest zatwierdzona przez władze strategia rozwoju sektora rolnego do 2030 roku. Według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy plan ten przewiduje szereg działań stymulujących wzrost produkcji, podnoszących jakość produktów i gwarantujących bezpieczeństwo zasobów żywnościowych.

  Jednym z głównych aspektów strategii jest wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie. Obejmuje to stosowanie nowoczesnych systemów nawadniających, agrochemikaliów i organizmów modyfikowanych genetycznie. Wdrożenie tych innowacji pomoże zwiększyć produktywność i efektywność produkcji, co jest kluczem do konkurencyjności na rynku światowym.

  Kolejnym ważnym elementem strategii jest zwiększenie eksportu produktów rolnych. Jak wynika z analizy danych eksportowych, Ukraina jest już jednym z największych producentów i eksporterów zbóż na świecie. Ważnym zadaniem dla dywersyfikacji portfela eksportowego i zwiększenia dochodów z rolnictwa pozostaje jednak rozwój innych sektorów, takich jak mięso, mleko i warzywa.

  Działania przewidziane w strategii mają także na celu poprawę warunków życia ludności wiejskiej. Obejmuje to rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich, poprawę dostępu do edukacji i usług zdrowotnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie i branżach pokrewnych.

  Oczekuje się, że pomyślna realizacja strategii rozwoju sektora rolnego stanie się kluczowym argumentem w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie przystąpienia Ukrainy do tej unii. Dalsza zbieżność z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa żywności, a także współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich mogą stać się kluczowymi czynnikami tworzącymi gospodarcze i polityczne podstawy przystąpienia do UE.

  agrinews.com.ua

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

  E-mail:
  info@agrinews.com.ua
  При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.