• Головна / Main Page
 • Стрічка новин / Newsline
 • АРХІВ / ARCHIVE
 • RSS feed
 • Реалізація державної регуляторної політики протягом 2005 року
  Опубликовано: 2006-03-20 16:54:00

  Реалізація державної регуляторної політики органами виконавчої влади протягом 2005 року окреслювалась виконанням завдань, визначених нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закону); Указами Президента України від 12.05.2005р. №779 „Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва”, від 01.06.2005р. №901 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” та низкою Урядових рішень з питань державної регуляторної політики щодо:

  - забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної регуляторної політики;

  - здійснення прискореного перегляду регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики з метою забезпечення дотримання принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів в господарську діяльність;

  - проведення оцінки системності та узгодженості законодавчих регуляторних актів у галузях (сферах) економіки, яке мало на меті сприяти переходу від регулювання окремих аспектів економічних відносин за допомогою відомчих регуляторних актів до їх законодавчого регулювання;

  - формування системного підходу органів виконавчої влади до провадження державної регуляторної політики.

  З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної діяльності відповідно до Закону протягом 2005 року розробка проектів регуляторних актів органами виконавчої влади здійснювалась згідно з планами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженими та оприлюдненими наприкінці 2004 року. Відповідно до Закону протягом року вносились зміни і доповнення до планів на 2005 рік, проводились робота щодо розробки, затвердження та оприлюднення відповідних планів на 2006 рік.

  З огляду на проведення у 2005 році прискореного перегляду регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики та оцінки системності та узгодженості законодавчих регуляторних актів у галузях (сферах) економіки, центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні були внести зміни та доповнення до планів регуляторної діяльності на 2005 рік залежно від проведеної ними роботи в частині скасування або внесення змін до власних регуляторних актів, регуляторних актів Кабінету Міністрів України та законодавчих регуляторних актів.

  В той же час, протягом 2005 року лише окремими центральними органами виконавчої влади (Мінекономіки, ДПА, НКРЕ, ГоловКРУ та Держфінпослуг) та низкою місцевих органів виконавчої влади (у Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Рівненській областях та місті Києві) вносились зміни та доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік.

  У ні 2005 року 12-ма міністерствами та відомствами (Мінагрополітики, Мінюстом, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, Мінфін, Держфінпослуг, Держатомрегулювання, Мінпромполітики, МНС, ДПА, НКРЕ), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, майже всіма облдержадміністраціями (Одеською та Черкаською облдержадміністраціями розробка проектів регуляторних актів у 2006 році не планується) та держадміністраціями міст Києва та Севастополя прийнято рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік.

  Як і в минулому році, переважною більшістю центральних органів виконавчої влади оприлюднення планів регуляторної діяльності на 2006 рік, здійснено лише на власних WEB-сайтах. При цьому, відсутність єдиного підходу до розміщення розділів, присвячених регуляторній діяльності, або їх відсутність на картах відповідних WEB-сайтів, істотно ускладнює доступ зацікавлених суб’єктів господарювання та їх об’єднань до планів діяльності регуляторних органів. Відсутність належного інформування з цього питання, в свою чергу, перешкоджає плануванню суб’єктами господарювання власної діяльності та обмежує їх участь у регуляторній діяльності органів виконавчої влади.

  В цьому сенсі більш прийнятним є спосіб, який застосовується на рівні місцевих органів виконавчої влади, коли окрім розміщення на офіційних WEB-сайтах, оприлюднення планів регуляторної діяльності та інших документів, підготовлених у ході регуляторної діяльності провадиться і у друкованих засобах масової інформації.

  Так, у Кіровоградській області оприлюднення планів регуляторної діяльності провадиться в газеті «Народне слово», у Львівській області – в газеті «Львівські оголошення», Полтавській області – в газеті «Зоря Полтавщини», м. Києві – в газеті «Хрещатик», м. Севастополі - в газеті „Севастопольские вести”.

  Протягом 2005 року, виконуючи функцію обов’язкового погодження прийнятих органами виконавчої влади регуляторних рішень, Держпідприємництвом України та його територіальними органами опрацьовано 1771 регуляторний акт, що майже на 20% більше ніж у 2004 році (1514 регуляторних актів).

  При цьому, на центральному рівні кількість проектів регуляторних актів розроблених у 2005 році збільшилась майже на 60% (1250 проектів регуляторних актів, проти 788 - у 2004 році), а на місцевому рівні - зменшилась майже на 35% (521 проект регуляторного акта, проти 791 - у 2004 році).

  Крім того, на рівні центральних органів виконавчої влади істотно збільшилась питома вага проектів власних регуляторних актів. Так, якщо в 2004 році центральними органами виконавчої влади було

  розроблено близько 380 проектів власних регуляторних актів, що становило 47,3% від загальної кількості розроблених ними проектів регуляторних актів, то у 2005 році їх кількість збільшилась до 800 проектів (або 64,1%).

  З метою недопущення прийняття регуляторних актів без погодження з Держпідприємництвом України та його територіальними органами протягом 2005 року здійснено низку заходів.

  Зокрема, в кількох областях (Полтавській, Сумській, Луганській, Харківській) між територіальними органами Держпідприємництва України та обласними управліннями юстиції досягнуто домовленості щодо недопущення реєстрації регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади за відсутності відповідного погодження територіального органу Держпідприємництва України.

  На центральному рівні протягом 2005 року Міністерством юстиції України зайнято принципову позицію щодо відмови в проведенні реєстрації регуляторних актів, в разі відсутності рішення Держпідприємництва щодо їх погодження.

  Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2005 р. №1020 поновлено діяльність Урядових комітетів та віднесено до їх повноважень: розгляд проектів регуляторних актів; прийняття рішень щодо оприлюднення проектів регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України та повторне оприлюднення проектів регуляторних актів, які оприлюднювались до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України; розгляд скарг на рішення Держпідприємництва України про відмову в погодженні проектів регуляторних актів; прийняття рішень про необхідність перегляду регуляторних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України.

  Здійснення відповідних заходів дозволило мінімізувати практику прийняття регуляторних актів без відповідного погодження.

  На підтвердження цього свідчать результати моніторингу набуття чинності протягом 2005 року регуляторних актів Кабінету Міністрів України. З 117 постанов Кабінету Міністрів України, що набули чинності без погодження з Держпідприємництва України, 95 постанов (або 81,1%) були прийняті до моменту поновлення діяльності Урядових комітетів.

  Аналіз стану дотримання органами виконавчої влади вимог Закону в частині обов’язковості обґрунтування прийняття регуляторних актів та здійснення аналізу його регуляторного впливу (АРВ), а також попереднього оприлюднення проектів регуляторних актів, свідчить про стійку тенденцію до покращення рівня виконання цих вимог у 2005 році.

  Так, у звітному періоді питома вага проектів регуляторних актів, при підготовці яких розробниками здійснювався аналіз регуляторного впливу, збільшилась до 91,4% (проти 81,7% досягнутих у 2004 році), а проектів регуляторних актів щодо яких провадилось попереднє оприлюднення - до 89,9% (проти 78% у 2004 році).

  При цьому, на центральному рівні збільшилась кількість регуляторних органів, якими 100-відсотково виконуються зазначені вимоги.

  Так, якщо у 2004 році лише чотирма центральними органами виконавчої влади (НКРЕ, Держкомтелебачення та радіомовлення, Мінкультури та Державіаслужбою) при підготовці всіх проектів регуляторних актів було дотримано відповідні вимоги, то у 2005 році таких міністерств та відомств було вже вісім (Антимонопольний комітет, Міносвіти, Держводгосп, НКРЕ, Держфінпослуг, Держлісгосп, Держкоменергозбереження та Держатомрегулювання).

  Відповідне покращення досягнуте завдяки постійному здійсненню Держпідприємництвом України заходів щодо недопущення прийняття регуляторних актів без проходження ними процедури оприлюднення та здійснення АРВ до них.

  Зокрема, протягом 2005 року Держпідприємництвом України та його територіальними органами відмовлено в погоджені 266 регуляторних актів, з яких розробниками 233-х регуляторних актів виступали центральні органи виконавчої влади, що становить 15% від загальної кількості опрацьованих проектів регуляторних актів (у 2004 році відповідний показник становив 280 регуляторних акти або 18%).

  При цьому, протягом 2005 року ГоловКРУ, Держкомземом, Мінагрополітики, МВС, Мінфіном, Держнаглядохоронпраці, Держжитлокомунгоспом відповідні вимоги порушувались при підготовці ними більш як 30% проектів регуляторних актів.

  Відбулись певні позитивні зрушення у виконанні органами виконавчої влади вимог щодо відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та надання звітів про відстеження до Держпідприємництва України та його територіальних органів.

  Так, якщо у 2004 році на центральному рівні прийняття звітів про базове відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та оприлюднення таких звітів здійснено лише ГоловКРУ, Держатомрегулювання та НБУ, то у 2005 році звіти про базове відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих на виконання Закону та Указу Президента України від 01.06.2005 року №901 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” (далі - Указ) надавались 12-ма міністерствами та відомствами (Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінпраці, Мінтрансзв‘язку, Мінфін, Мінбуд, Держкомзем, ДПА, ДКЦПФР, НКРЕ, Мінпромполітики, Держпідприємництво).

  На місцевому рівні звіти про базове відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих на виконання зазначеного Указу надійшли до всіх територіальних органів Держпідприємництва України, а у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Рівненській областях та м. Севастополі протягом року надходили звіти і про повторене та періодичне відстеження результативності регуляторних актів.

  Не зважаючи на певні позитивні зрушення (на рівні кількісних показників) досягнуті в дотриманні

  "ДМСУ"

   

  agrinews.com.ua

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

  E-mail:
  info@agrinews.com.ua
  При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.