Utworzenie klastra bawełny w regionie Odessy: strategiczny krok dla Ukrainy

22 апр, 17:03

Ukraina zwraca uwagę na potrzebę stworzenia klastra bawełny jako strategicznego elementu substytucji importu i zaspokojenia krajowego popytu na surowce, donosi ProAgro Group, powołując się na informacje z Ministerstwa Polityki Rolnej.

Kwestia technologii uprawy bawełny na Ukrainie i możliwości zapewnienia rolnikom materiału siewnego zostały omówione podczas seminarium "Uprawa niszowych upraw". Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami w uprawie bawełny przedsiębiorców z Turcji i USA.

"Proponujemy stworzenie i rozwój klastra bawełny w regionie Odessy. Dlatego ważne jest, aby przyjąć odpowiednią ustawę, która pozwoli na import nasion bawełny na Ukrainę w celu rozwoju tej branży" - powiedział Taras Vysotskyi, pierwszy wiceminister polityki rolnej.

Utworzenie klastra bawełny ma strategiczne znaczenie dla kraju. Pozwoli to Ukrainie zmniejszyć zależność od importu bawełny i zapewni nowe możliwości rozwoju krajowego przemysłu tekstylnego.

Według ekspertów, ukraińscy rolnicy mogą czerpać korzyści z uprawy bawełny. Wysokiej jakości gleby i korzystne warunki klimatyczne sprawiają, że Ukraina jest potencjalnie dużym producentem tej rośliny.

Utworzenie klastra bawełnianego w regionie Odessy pomoże rozwinąć sektor rolniczy w regionie i stworzyć nowe miejsca pracy. Pomoże również ustabilizować rynek surowców i zmniejszyć zależność gospodarczą od dostawców zewnętrznych.


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/339510.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM