Szkody spowodowane utratą gleby: Region Charkowa cierpi z powodu wojny

17 апр, 17:07

Walki w regionie Charkowa spowodowały ogromne straty w sektorze rolnym, szacowane na prawie 37 mld UAH z powodu utraty gleby.

Dane te zostały przedstawione w badaniu zleconym przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO ONZ).

"Dla naszego kraju niezwykle ważne jest posiadanie prawdziwych danych liczbowych na temat szkód spowodowanych przez Rosję. Dane te są kluczowe dla ubiegania się o odszkodowanie od państwa-agresora" - powiedział wiceminister gospodarki Ihor Bezkarawajnyj.

Badanie obejmowało trzy etapy: analizę precyzyjnych zdjęć satelitarnych w celu określenia szkód na gruntach ornych, opracowanie elektronicznych map gleby i erozji gleby oraz pobranie próbek do analizy laboratoryjnej.

Wyniki wykazały, że 4 200 hektarów gruntów ornych zostało uszkodzonych przez bezpośrednie eksplozje, kolejne 28 200 hektarów mogło zostać potencjalnie skażonych, a 3 400 hektarów zostało skompresowanych przez ruch sprzętu wojskowego.

Badanie to posłuży jako podstawa do opracowania strategii przywracania gruntów rolnych po zakończeniu konfliktu. Podobne oceny są już prowadzone dla innych obszarów dotkniętych rosyjską agresją.


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/339476.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM