Firma Danube Shipping Company poinformowała o wprowadzeniu kompleksowej usługi transportowej w ramach jednej taryfy

19 , 13:02

PJSC Ukraińska Żegluga Dunajska poinformowała o wprowadzeniu kompleksowej usługi transportowej w ramach jednej taryfy dla portów rzecznych w Europie.

Jak poinformowało biuro prasowe spółki, Ukraińska Żegluga Dunajska rozwija zintegrowaną usługę transportową dla portów rzecznych w Europie, współpracując z partnerami w Europie w celu tworzenia zintegrowanych łańcuchów logistycznych.

Wcześniej spedycja koncentrowała się na transporcie rzecznym, ale złożoność koordynacji różnych etapów łańcucha logistycznego często wymagała dodatkowego doświadczenia i zarządzania. Oferujemy nowe podejście, obejmujące w jednej taryfie wszystkie etapy transportu, od załadunku do rozładunku mówi zauważyła służba prasowa.

Zdaniem przedstawicieli firmy, dla uczestników rynku, którzy posiadają niewielkie wolumeny ładunków lub nie mają doświadczenia w tym zakresie, taka usługa może stać się bardziej opłacalną alternatywą dla transportu drogowego.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów powrotem do transportu rzecznego. Zamiast pojedynczych usług od różnych dostawców, oferujemy kompleksowe podejście, które upraszcza proces dla klientów i zmniejsza ryzyko dodała spółka.

Taką metodę zastosowaliśmy już z powodzeniem przy transporcie zboża z Ukrainy na statki morskie w porcie w Konstancy. Teraz rozszerzamy ten program na porty rzeczne w Europie, co umożliwia przewóz różnorodnych ładunków, takich jak zboże, kontenery , wyroby metalowe i nie tylko powiedział zastępca dyrektora generalnego UDP Władysław Belakh.

Warto zaznaczyć, że lata 2022-2023 były trudne dla spółek rzecznych, jednak wraz z początkiem tego roku wolumen przewozów stopniowo wzrasta. Specjaliści zauważają wzrost zainteresowania transportem rzecznym, szczególnie w kontekście wznowienia dostaw surowców rud żelaza i węgla.


: http://agrinews.com.ua/show/339243.html: - ELCOMART.COM