Innowacje: Ukraińscy naukowcy opatentowali dwie nowe odmiany soi

10 янв, 14:01

Innowacje: Ukraińscy naukowcy opatentowali dwie nowe odmiany soi

Ukraińscy naukowcy z Instytutu Rolnictwa Stepowego Narodowej Akademii Nauk Rolniczych (NAAS) z powodzeniem opatentowali dwie nowe odmiany soi, Zlatopilska i Kameya, które zostały wpisane do Państwowego Rejestru Odmian Roślin Ukrainy. Stało się to możliwe dzięki programom badawczym Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy i wysokiej wiedzy naukowej w dziedzinie hodowli rolniczej.

Instytut Rolnictwa Stepowego Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy otrzymał odpowiednie patenty, potwierdzające własność tych obiecujących odmian soi. Krok ten jest ważnym wkładem ukraińskiej nauki w sektor rolniczy i świadectwem wysokiego poziomu profesjonalizmu w podejmowaniu złożonych wyzwań współczesnego świata.

Pomimo agresji militarnej Rosji, ukraińscy naukowcy kontynuują swoją ważną pracę w sektorze rolnym, zapewniając stabilny rozwój i przyczyniając się do innowacyjnego potencjału sektora rolnego. Świadczy to o wysokim profesjonalizmie i zaangażowaniu społeczności naukowej w rozwój rolnictwa w obliczu współczesnych wyzwań.

Zdolność ukraińskich naukowców do utrzymania wysokiego standardu osiągnięć naukowych w hodowli roślin, pomimo trudnych okoliczności, potwierdza znaczenie innowacyjnego podejścia do rozwoju sektora rolnego i ważną rolę Ukrainy na globalnej arenie rolniczej.


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/338663.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM