Finlandia rozszerza wsparcie dla Ukrainy: 3 mln euro na eksport zboża i działania przeciwminowe

27 ноя, 13:08

Finlandia kontynuuje swoje aktywne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy, przeznaczając dodatkowe 3 miliony euro na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w tym kraju. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii, fundusze zostaną wykorzystane na wsparcie transportu zboża z Ukrainy i rozminowywanie gruntów rolnych.

Jednym z obszarów finansowania jest wsparcie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), w ramach którego Finlandia kupuje zboże z Ukrainy i wysyła je do krajów afrykańskich borykających się z kryzysem żywnościowym. Z 2 milionów euro przeznaczonych na finansowanie eksportu, 1 milion euro zostanie przekazany na inicjatywę WFP "Zboże z Ukrainy".

Finlandia wcześniej przeznaczyła znaczne środki na wsparcie transportu zboża w wysokości 11,5 mln euro. Świadczy to o strategicznym partnerstwie między krajami w sektorze rolnictwa i eksportu.

Innym ważnym aspektem wsparcia jest rozminowywanie gruntów rolnych na Ukrainie. Według danych, około jedna trzecia gruntów rolnych w kraju jest niebezpieczna ze względu na zagrożenia minowe, co prowadzi do zawieszenia działalności wielu gospodarstw. Finlandia dostrzega potrzebę rozwiązania tego problemu i aktywnie wspiera projekt uruchomiony przez WFP i FAO ONZ, który łączy rozminowywanie, pomoc humanitarną i rozwój.

Ten nowy zastrzyk funduszy pokazuje zaangażowanie Finlandii w rozwiązywanie pilnych wyzwań Ukrainy i przyczynianie się do jej zrównoważonego rozwoju. Wspólne wysiłki w zakresie transportu zboża i usuwania min przeciwpiechotnych oferują pozytywne perspektywy dla obu krajów i mają na celu wzmocnienie ich partnerstwa w zakresie rolnictwa i pomocy humanitarnej.


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/338286.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM