Закон "Про асоціації, інші добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування"

14 мар, 17:05

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону "Про асоціації, інші добровільні об\'єднання органів місцевого самоврядування"

На засіданні Комітету, зокрема, зазначалося, що Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" не деталізує порядок створення асоціацій, інших об´єднань органів місцевого самоврядування, не визначає їх повноваження, правові засади взаємовідносин з органами державної влади. На практиці це призводить до їх ототожнення з громадськими організаціями, хоча останні мають принципово іншу природу їх ами є фізичні особи, а не органи публічної влади.

З досвіду зарубіжних країн добре відомо, наголошували учасники засідання, що саме асоціації місцевого самоврядування виконують функції щодо представництва та захисту інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вищих та центральних органах державної влади.

Відтак законопроект підготовлено для вирішення проблемного питання статусу асоціацій та інших об´єднань органів місцевого самоврядування і покликаний законодавчо закріпити принципи організації та діяльності асоціацій, інших добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування, порядок легалізації асоціацій, інших добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування, їх статус та види.

Законопроектом, зокрема, передбачається, делегування повноважень представницьких органів територіальних громад асоціаціям чи іншим добровільним об´єднанням.

Пропонується врегулювати взаємовідносини асоціацій, інших добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування з органами державної влади, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування. Водночас, передбачається встановити поділ асоціацій, інших добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування (за цільовим призначенням) на дві групи: громадсько-політичні; спеціалізовані (за взаємодією з окремих питань соціально-економічного та культурного розвитку громад чи регіонів). При цьому, громадсько-політичні асоціації, інші добровільні об´єднання органів місцевого самоврядування можуть мати всеукраїнський, регіональний (міжрегіональний) та місцевий статус.

Проект містить положення, які передбачають введення "глибокої" диференціації ства в асоціаціях, інших добровільних об´єднаннях органів місцевого самоврядування: ство в таких асоціаціях може бути фіксоване та нефіксоване, колективне, асоційоване і неасоційоване, а також активне та пасивне.

Прийняття законопроекту, на думку ів Комітету, сприятиме вдосконаленню форм та методів взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування, більш чіткому визначенню правового статусу асоціацій та інших добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування.

"ВРУ"


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/119620.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM