Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

16 мар, 17:49

Верховна Рада України прийняла у Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням пропозицій Президента України

Закон, зокрема, встановлює, що Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію), з видачею свідоцтва про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором: об´єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об´єднань); благодійних організацій; політичних партій; творчих спілок та їх територіальних осередків; адвокатських об´єднань; релігійних організацій; торгово-промислових палат; бірж, інших установ та організацій визначених законом.

Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

Президент України зауважує, що прийнятий закон не може бути підписаним, оскільки на практиці виникла низка проблем щодо державної реєстрації неприбуткових, зокрема релігійних, організацій, а саме: запровадження подвійної реєстрації зазначених суб\'єктів (за цим законом та за спеціальним законодавством) і, як наслідок, - збільшення строку реєстрації, значне ускладнення набуття статусу юридичної особи, подвійне внесення реєстраційної плати.

Прийнятий Верховною Радою Закон не повною мірою усуває цю колізію. Так, поряд із реєстрацією статутів релігійних громад в обласних, Київській, Севастопольській міських державних адміністраціях відповідно до Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" запроваджується їх реєстрація в територіальних органах Міністерства юстиції України. Це негативно позначається на реалізації громадянами передбаченого ст. 35 Конституції України права на свободу віросповідання, яке включає свободу безперешкодно відправляти колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. І здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров\'я і мості населення або захисту прав і свобод інших людей.

Тому Президент України пропонує переглянути закон у частині порядку реєстрації релігійних громад і передбачити механізм, який виключатиме подвійну реєстрацію таких громад.

"ВРУ"


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/119435.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM