Президент підписав низку законів

21 мар, 09:34

Президент України підписав Закон № 3460-IV «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України», прийнятий парламентом 22 лютого 2006 року.

Законом затверджено Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України та визнано таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради УРСР від 29 липня 1991 року, яким було затверджено аналогічний статут.

Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України визначено поняття службової дисципліни і дисциплінарного проступку, обов\'язки осіб рядового і начальницького складу щодо дотримання службової дисципліни, переліки заохочень і дисциплінарних стягнень, права начальників щодо застосування заохочень і дисциплінарних стягнень, порядок оскарження дисциплінарних стягнень. Додержання норм цього Статуту сприятиме зміцненню дисципліни серед осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

Президент України підписав Закон № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року після повторного розгляду однойменного Закону від 29 листопада 2001 року з пропозиціями Президента України.

Законом визначено механізм перекладу, опублікування рішень у справах Європейського суду з прав людини проти України в офіційних друкованих виданнях (газети «Урядовий кур\'єр» та «Голос України»), спеціалізованих юридичних виданнях, процедуру виплати відшкодування заявникові за рішенням Європейського суду, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення відновлення порушених прав осіб, на користь яких винесено рішення Європейським судом, а також щодо вирішення зазначених в рішеннях Європейського суду системних проблем, які б унеможливили аналогічні порушення, забезпечили в дальшому додержання Україною взятих нею зобов\'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, усунули б підстави для дальшого збільшення кількості поданих заяв до Суду.

Президент України підписав Закон № 3490-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з корупцією» щодо суб\'єктів корупційних діянь та інших правопорушень», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

Законом викладено в новій редакції статтю 2 Закону України «Про боротьбу з корупцією», згідно з якою за корупційні діяння та інші правопорушення, пов\'язані з корупцією, на підставі названого Закону несуть також відповідальність Прем\'єр-міністр України, Перший віце-прем\'єр-міністр, віце-прем\'єр-міністри, міністри; депутати районних у місті рад; військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби).

У зв\'язку з віднесенням до суб\'єктів корупційних правопорушень депутатів районних у місті рад внесено відповідні зміни до частини другої статті 5 названого Закону.

Доповнення переліку суб\'єктів корупційних діянь та інших правопорушень, пов\'язаних з корупцією, дасть змогу усунути підґрунтя для можливих порушень та заповнити прогалину у правовому регулюванні.

Президент України підписав Закон № 3497-IV «Про внесення змін до Сімейного кодексу України», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року після повторного розгляду Верховною Радою України однойменного Закону від 3 листопада 2005 року.

У Законі враховано пропозиції Президента України, висловлені до його попередньої редакції, стосовно забезпечення права на виховання та спільне ання у прийомних сім\'ях та дитячих будинках сімейного типу не лише дітей, позбавлених батьківського піклування, а й дітей-сиріт.

Президент України підписав Закон № 3509-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

Закон вносить зміни до окремих положень Повітряного кодексу України, зокрема щодо порядку визначення розміру плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден та її справляння, встановлює відповідальність за невнесення такої плати.

Також Закон вносить зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», доповнюючи його положенням, за яким здійснення платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Закон сприятиме забезпеченню виконання зобов\'язань України, пов\'язаних з приєднанням України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «Євроконтроль» та до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів.

"Офіційне представництво"


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/119249.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM