У частинах і з'єднаннях ЗСУ створюватимуться Ради сержантів

13 янв, 14:42

Наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Кириченка введено в дію Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України.

Створення Ради сержантів має на меті підвищити авторитет сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, формувати в нього високі професійні, ділові і мі якості, згуртувати військові колективи, підтримати в них дух військового товариства, дисциплінованість і статутний порядок.

В Положенні про Раду сержантів, зокрема, зазначається, що вона є виборним, постійно діючим громадським органом сержантського і старшинського складу для підтримання традицій військових частин, підняття рівня відповідальності, захисту честі та гідності сержантів і старшин, створення атмосфери відвертості і взаємної довіри у військових колективах, нетерпимості до негативних проявів та порушень військової дисципліни.

Серед завдань, які вирішуватиме Рада сержантів, зміцнення авторитету сержантського складу ЗС України, виховання його у дусі високої відповідальності перед українським народом за постійну готовність до захисту Батьківщини, формування високих професійних, мих і ділових якостей, активності та відповідальності за виконання службових і громадських обов’язків.

Ради сержантів створюватимуться у брих, полках, окремих батальйонах і ротах (батальйонах) та їм рівних підрозділах за умови наявності у них не менше 15 посад сержантів за штатною чисельністю. Вищим колективним органом є зібрання сержантів військової частини. и Ради сержантів обираються на загальних зборах сержантів, а безпосереднє керівництво роботою Ради сержантів здійснює її голова.

Рада сержантів має право через свого голову або визначеного ним а Ради висловлювати пропозиції командуванню при прийнятті рішень з кадрових питань, клопотати про заохочення сержантів у зв’язку з досягнутими ними успіхами у службовій діяльності, розглядати питання стосовно особистої дисциплінованості сержантів, негативних явищ у військових колективах тощо. Рішення Ради сержантів є обов’язковими для розгляду командиром військової частини.

Прес-служба КМУ


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/101042.htmlЧитайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM